Chamna thuhilou, chamjam thu

Matthew 10:34 sunga Pakai Jesun leiset’a ahung hi chamna boldia hung hilou, kidouna bol ding joha hung ahidol aseiyin ahi.

Iti dana Isaiah 9:6 sunga “Chamna leng Chapa” tia kiseiya, kidouna bol dia hung joha kisei kit ham ti hi mikon khat dia lung donna thei tah khat ahi.

“Chamna leng Chapa” akiti lona . . . → Read More: Chamna thuhilou, chamjam thu