KASC Lhang Tournament

Kamahgyi Area Sporting Club (KASC) lamkai na a kum seh leh ana ki bol jing Lhang Tournament chu ache sa April 29, 2013 ni chun loupi tah leh nom tah in ana ki chai tai. Hiche kichepna a hin kitet na chom chom ajao ve. 1. Ei hon football tia ihet u Soccer ahin, 2. . . . → Read More: KASC Lhang Tournament