HBS Students ho Lhandohna

Let Kho Lal, Kam Hao, Neng Nei Chan, Neng Ja Lam, Lhing Nei Lam

June 23, 2012 Sunday nikho chun Hope Boarding School a themzil ho taopehna kin a ki mang in ahi. Hiche taopehna kin a hin Rev Thong Hlun leh insung mite ho jong ahung pang un ahi. Pastor pun Psalm . . . → Read More: HBS Students ho Lhandohna