Aw Thinglhang Gam

Aw Thinglhang Gam

Thinglhang gam lungset um lenna gamlei, Pi le pu chondan in alam ui; Se lunga mil thei lou aw Zougam lei, Thinglhang gam gol le pai te len na.

Aw thinglhang gam, gol dei te ho, Pi le pu chondan in lam u te; Se lunga mil thei lou Aw Zougam lei, . . . → Read More: Aw Thinglhang Gam