Mi 120 val Kikhop Khomna

Mary Ann Cherry

December 12, 2010 ni khon Yangon Hope Boarding School mun a America pan kapu te nupa, Hope Boarding School Students & Staff, Hlaingtaya Christian Church leh Dalah Christian Church pan tahsan chaten ki khopkhomna a ki nei jing ahi.

Hiche kikhop khomna a hung pang ho hi Kol (Burmese) Pathen . . . → Read More: Mi 120 val Kikhop Khomna