NANGHO PATHEN HING IN-THENG NAHIUVE

NANGHO PATHEN HING IN-THENG NAHIUVE

Pathen In-theng kiti hi Church Building kiseina ahipoi mihem tahsa joh aseina ahijoi. Solchah Paul in Christa tahsan Houbung mithengte kom’a “Pathen hing Intheng nahiuva nasunguva Pathen Lhagao achenchu nahet louvu ham? Pathen Intheng sumanga chu Pathenin ama chu asuhmang ding ahi.” tin asei jin ahi. (1 Cor 3:16-17) Hinla,Church . . . → Read More: NANGHO PATHEN HING IN-THENG NAHIUVE